Legitimation - Massor med legitimation

Legitimation har sitt ursprung i latinets legitimo vilket innebär "förklara för laglig".

En legitimation är nuförtiden ett dokument som styrker identiteten och behörigheten för en individ. Nästan alla legitimationer har ett fotografi på den person vars identitet legitimationen ska styrka och personens namnteckning.

De vanligaste använda legitimationerna är körkort, ID-kort utfärdat av bank eller erhållet via företaget personen arbetar på samt pass. Det förekommer också flera andra typer av legitimation som ska styrka behörigheten att utfärda en viss typ av arbete, t.ex. när polisen eller sjukvårdspersonal legitimerar sig.

Olika legitimationshandlingar

Körkortslegitimation

De flesta vuxna svenska har körkort och använder detta för att legitimera sig i olika sammanhang. Körkortet är en av de allra vanligaste typen av legitimation som används. Körkortet utfärdas av Vägverket och är förutom en personlig legitimationshandlig även det dokument som beskriver vilka motorfordon personen har rätt att framföra. Vägverket utfärdar körkort efter att teoretiska och praktiska prov avhandlats och godkänts. Det olika typer av behörighet som finns är:

 • AM- legitimationen ger rätt att köra moped klass I & II, traktor samt motorredskap klass III.
 • A - betyder att personen är legitimerad tung motorcykel.
 • A1- ger befogenhet att köra lätt motorcykel med max 125 kubikcentimeter.
 • B - innebär att legitimationen ger rätt för innehavaren att köra bil och lätt lastbil upp till 3500 kg.
 • BE- betyder att personen är legitimerad att framföra personbil och lätt lastbil med en totalvikt av max 3500 kg
 • C - ger rätt att framföra tung lastbil samt personbil över 3500 kg
 • CE- betyder rätt att framföra tung lastbil, personbil med en totalvikt mer än 3500 kg
 • D - innebär att innehavaren är legitimerad att köra buss med passagerare
 • DE- får framföra buss även med flera släpfordon oavsett vikt.

e-legitimation

e-legitimation används för att styrka sin identitet på nätet. Mer information om detta finns på e-legitimation.

Pass som legitimationshandling

En annan vanlig identitetshandling som används för att resa mellan länder är passet. Passet får endast utfärdas av polismyndighetens passexpeditioner.

ID-kort

Både myndigheter och vissa enskilda företag kan utfärda legitimationshandlingar. Fr.o.m. den 1 juni 2009 är det Skatteverket som utfärdar de flesta id-korten i Sverige.

Nationellt Identitetskort

Det nationella identitetskortet har funnits sedan den 1/10 2005 och det utfärdas endast av av polismyndighetens passexpeditioner. Detta är en legitimationshandling som gäller både i Sverige och i Schengenländerna, d.v.s. att ni kan till Schengenländerna utan pass om ni har ett nationellt identitetskort. Det nationella identitetskortet har en giltighetstid på fem år och alla svenska medborgare kan ansöka om det nationella id-kortet och använda det som en europeisk legitimation.

Yrkeslegitimation

Det finns många olika yrkesgrupper som har legitimation för att kunna bekräfta sin rätt att utföra yrket. Många av dessa återfinns inom hälso- och sjukvården som och står under Socialstyrelsens tillsyn. Ansvarsnämnden inom hälso- och sjukvårdens har rätt att frånta eller des-legitimera, en tidigare legitimerad person, rätten att utöva sitt yrke och grov ovarsamhet eller bristande kunskapsnivån kunnat påvisas.

De yrken som har legitimation inom HoS är apotekare, arbetsterapeuter, audionomer, barnmorskor, biomedicinska analytiker, dietister, kiropraktorer, logopeder, läkare, naprapater, optiker, ortopedingenjörer, psykologer, psykoterapeuter, receptarier, röntgensjuksköterskor, sjukgymnaster, sjukhusfysiker, sjuksköterskor, tandhygienister, tandläkare.

Andra yrkesgrupper är t.ex. taxiförare som har en speciell legitimation som sitter synlig längst fram i taxibilen. Även väktare har en typ av legitimation.

Att använda fysiska legitimationer

Rösta i riksdagsval, landstingsval eller kommunalval

För att kunna rösta i t.ex. riksdagsvalet måste den röstande kunna legitimera sig med en giltig legitimation. Kom därför ihåg att ta med en giltig legitimationshandling t.ex. id-kortet, körkortet eller passet vid röstning.

Legitimera sig i olika länder

I de flesta länder krävs att man alltid skall kunna legitimera sig för polisen, detta gäller även för EU-länder som t.ex. Frankrike, Grekland, Nederländerna, Italien och Spanien.

Innan man reser utomlands bör man därför alltid kontrollera vilka regler som gäller i respektive land så att man inte låser in sitt pass eller det Nationella Identitetskortet i säkerhetsskåpet på hotellet och står utan legitimation om polisen dyker upp.

Ansöka och skaffa legitimation

Det finns flera aktörer i Sverige som är utfärdare av giltiga och SIS-godkända legitimationer i Sverige.

ID-kort från Skatteverket

En typ av legitimationshandling, ID-kortet, kan du ansöka om hos något av Skatteverkets kontor som utfärdar ID-kort. För att kunna ansöka måste du i förväg ha betalat ansökningsavgiften på 400 kr. För att kunna få ID-kort ställs ett antal krav på dig.

 • Du måste vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer.
 • Du ska vara minst 13 år och vårdnadshavarna ska ha godkänt ansökan.
 • Du måste kunna styrka att du är du, d.v.s. din identitet.
Länkar om Legitimation

Inget personbevis krävs när du ansöker om legitimation via Skatteverket. Inget foto behövs eftersom det tas på Skatteverket. Oftast skickar Skatteverket ut ett brev inom 2 veckor att legitimationen är klar och efter det har du 2 månader på dig att hämta ID-kortet. Din nya legitimationen är giltig i 5 år.

Du kan använda kortet i många sammanhang

Du använder id-kortet för att styrka din ålder och för att legitimera dig, t.ex. när du hämtar medicin på apoteket, betalar med kort i en butik eller gör bankärenden.

När du söker legitimation via Skatteverket så innehåller ID-kortet också en e-legitimation. Den används för eventuella e-tjänster vilket flera myndigheter tillhandahåller så som deklaration eller flyttningsanmälan.

Du kan inte använda den legitimation i stället för pass när du reser utomlands inte ens inom Schengen.

Handelsbankens legitimation

Om du är kund i Handelsbanken går det att få en legitimation genom Handelsbanken. Detta ID-kort är SIS-godkänt som betyder att det kan användas som en giltig legitimationshandling i hela Sverige.

För att kunna söka ID-kort på Handelsbanken behöver du inte bara vara kund utan du skall kunna legitimera dig med en giltig svensk legitimationshandling samt medta ett godkänt fotografi. Du skall också vara minst 13 år. För dig som är över 18 år kostar legitimationen 500 kr på Handelsbanken och om du är mellan 13 och 18 år så är den gratis.

Legitimation från Swedbank

Om du är kund i Swedbank kan de utfärda en giltig svensk legitimationshandling som är SIS-godkänd. Antingen kan du välja ett vanligt ID-kort eller ett ID-kort med e-legitimation.

För att kunna få legitimation från Swedbank måste du vara kund i banken, he en godkänd id-handling och ha ett godkänt foto.

För ungdomar mellan 13 och 18 år måste personbevis medtagas och båda vårdnadsgivarnas godkännande. ID-kortet med eller utan e-legitimation kostar 400 kr för dig över 18 år och är gratis för ungdomar mellan 13-18 år.

Legitimation

Här finns de mycket information om hållbara legitimationer men även en del annat intressant som nyheter om legitimation samt var du kan få hjälp och du är på jakt efter en legitimation. Sidan om legitimation är ännu inte klar utan det kommer hela tiden ny fakta om korrekta legitimationer och ID-kort.


Allt om legitimation

På denna webbplats samlas mer och mer fakta om legitimation och pass hela tiden.

Legitimation och länkar

Länkar om Legitimation

Det kommer att finnas information om legitimation och passkontroller på legitimation.eu. Dessutom finns det info som relaterar till legitimation, körkort och poliser nu eller inom kort på e-legitimation.biz.

Dessutom finns det delar vilka handlar om e-legitimation, poliser och pass eftersom dessa berör legitimation. Flera sidor kommer, förutom att handla om legitimation eller id-handling även behandla bank-id och id-handling.

Då man försöker hitta allt om körkort och legitimation är det inte lätt att få tag på allt man behöver och då finns behovet av en sida som kommer att innehålla allt som man behöver veta gällande legitimation och körkort men även var man kan hitta poliser som utfördar korrekta legitimationer.

Om legitimation inte ger de resultat du vill, kan man istället söka efter bank-id eller poliser som utfördar hållbara legitimationer för att se alternativa resultat vilka även kommer att finnas information om här på sidan som ska bli bästa sidan om legitimation.

Mycket mer information och fakta beträffande e-legitimation kommer att finnas på e-legitimation.biz som också kommer att handla en del om legitimation. id-kort.eu kommer ha betydligt mer information om id-kort än det finns här på sidan.

Snart kommer denna sida gällande id-handling eller legitimation kompletteras med massa information så att den blir fullständig.

Huruvida det finns önskemål gällande pass, passkontroller och legitimation som ska tas upp på denna sida är ni välkomna att framföra dem.

Mer om legitimation

Mer info om legitimation & legitimation kommer listas här

 • Legitimation
 • körkort
 • poliser
 • Bästa legitimationerna
 • passkontroller som utfördar korrekta legitimationer
Meny - Legitimation
Till förstasidan på www.legitimation.euHögst upp på sidanLängst ned på sidan
SverigeUtomlandsFöretagNyheter